Bericht van onze penningmeester: Kwitanties zelf te downloaden

Beste darters,

De inschrijving is al weer even geopend en het doet me deugd te zien dat de inschrijvingen weer binnenkomen!
Ik heb ook alweer een aantal verzoeken tot facturen/kwitanties ontvangen, daarover het volgende:
-Een factuur is een betaalverzoek (instellen van een vordering), daar doen wij niet aan; tijdens het inschrijven wordt vanzelf duidelijk welk bedrag je over dient te maken en de inschrijving is niet afgerond tot er betaald is.
-Het team is verantwoordelijk voor de betaling. Het maakt mij niet uit wie er betaalt maar op eventuele sponsorafspraken met bedrijf of kroegbaas heb ik geen zicht en daar kan ik dus ook niets over verklaren. Er is voor ons ook geen juridische grond om anderen dan het team te factureren.
-Een kwitantie is een betaalbewijs (kwijting) uit de tijd dat er nog contant betaald kon worden. Sinds een aantal jaren is digitaal overmaken verplicht en heeft een kwitantie van mij (ook richting de belastingdienst) geen meerwaarde t.o.v. jouw bankafschrift of dat van je sponsor. Voor wie toch graag een kwitantie wil bestaat sinds vorig jaar de mogelijkheid om deze zelf uit Teambeheer te draaien. Ga hiervoor in de inschrijfmodule onder het Menu naar ‘Betalingen’, daar zie je vanzelf de knop ‘Download kwitantie’.
-Ik zal dus vanaf dit jaar geen handgeschreven kwitanties meer verstrekken.

Dank voor jullie begrip en alvast veel plezier aankomend seizoen!

Met vriendelijke groet,

Ferry van Veen
Penningmeester DBBR