INSCHRIJVING SEIZOEN 2018/2019

weeks
0
2
days
0
0
hours
0
5
minutes
3
4
seconds
2
8

19 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 19.
In alle gevallen, waarin deze artikelen niet voorzien, beslist het bestuur.

Darts Bond Bollenstreek Rijnland © 2018