DBBR HEREN LACO VOOR DE 3x OP RIJ KAMPIOEN VAN NEDERLAND! GEFELICITEERD TOPPERS! 

18 – STRAFBEPALINGEN

Artikel 18.
De secretaris van het bestuur bewaart een afschrift van elke uitspraak gedurende tenminste 5 (vijf) jaar.

Darts Bond Bollenstreek Rijnland © 2018