MEDEDELING VAN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT

Beste leden. Vanaf 16 maart mag een wedstrijd niet meer verzet worden en in de laatste drie speelweken is een invaller niet meer toegestaan. 

Indien dit toch gebeurd volgt er een schorsing i.v.m. competitie vervalsing.

Rookbeleid

Het rookbeleid is niet iets van het NOC/NSF of N.D.B. of een Dartsbond. Het rookbeleid is vastgelegd volgens de Wet en wij hebben ons daar aan te houden. Hieronder is het rookbeleid samengevat:

– Er mag in lokaties niet gerookt worden.
– Officiële wedstrijden (= competitie wedstrijden) mogen niet gegooid worden in ruimtes waar gerookt wordt (= rookruimtes)
– Mocht er toch gerookt worden dan is het wettelijk toegestaan om een wedstrijd te weigeren of te staken.
– Naar aanleiding van het laatst genoemde punt kan de hoofdcompetitie leider of het bestuur besluiten om een geweigerde of gestaakte wedstrijd toch te laten gooien op neutraal terrein (deze is dan uiteraard rookvrij).

Darts Bond Bollenstreek Rijnland © 2018