OP DIT MOMENT IS ER GEEN MEDEDELING VAN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT

Organisatie

Organisatie DBBR

Wedstrijdsecretariaat Sandra de Winter sandra@dbbr.nl
06-21837647 (zie tijden) Bij geen gehoor: 0252-376305
Bereikbaar van ma t/m vr: 16.00 – 17.30 uur
19.00 – 21.00 uur
Bestuur
Voorzitter (a.i) Gerrit Wijnands voorzitter@dbbr.nl
Penningmeester (Vice-Voorzitter) Ferry van Veen penningmeester@dbbr.nl
Secretaris Petra Onderwater secretaris@dbbr.nl
Wedstrijdsecretaris Sandra de Winter sandra@dbbr.nl
Algemeen bestuurslid Marjo Wijnands marjo@dbbr.nl
Algemeen bestuurslid Roland Scholten
 Vertrouwens/contactpersoon Petra Onderwater vertrouwenspersoon@dbbr.nl
Teammanagers LACO 
Teammanager Dames Riekie van Veen dameslaco@dbbr.nl
Teammanager Heren John van der Meij herenlaco@dbbr.nl
Jeugd
Teammanager Arjan van der Meij arjanvdmeij@gmail.com
Teammanager Miranda Azier jeugdlaco@dbbr.nl
Baancontrole John de Winter sandra@dbbr.nl
Website/Public Relations 
Mark Honsbeek info@honsbeekmedia.nl
Kas
Kascommissie Tilly Visser
Kascommissie
Overige gegevens
DBBR bankrekeningnr. NL75 RABO 0346 9870 08
Inschrijfnr. KVK 40448131

 

Darts Bond Bollenstreek Rijnland © 2018