OP DIT MOMENT IS ER GEEN MEDEDELING VAN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT

3 – DEELNAME COMPETITIE

Artikel 3.
1. Deelname aan de competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 4 geregistreerde spelers. Er is geen maximum

2. a. Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers een
captain aan, welke geacht wordt aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen van het team te voldoen.
b. Een captain is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn team.

3. Indien een gewoon lid, erelid, lid van verdienste c.q. lid-wedstrijdofffcial aan de competitie wenst deel te nemen, dient bij inschrijving te worden vermeld voor welk team men wenst uit te komen.

4. Indeling in het gewenste team geschiedt uitsluitend met toestemming van de captain van dat team.

5. Een lid die zich inschrijft zonder vermelding van teamnaam, zal ingeschreven worden als niet competitie gerechtigd speler.

Darts Bond Bollenstreek Rijnland © 2018