OP DIT MOMENT IS ER GEEN MEDEDELING VAN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT

19 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 19.
In alle gevallen, waarin deze artikelen niet voorzien, beslist het bestuur.

Darts Bond Bollenstreek Rijnland © 2018