MEDEDELING VAN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT

Beste leden. Vanaf 16 maart mag een wedstrijd niet meer verzet worden en in de laatste drie speelweken is een invaller niet meer toegestaan. 

Indien dit toch gebeurd volgt er een schorsing i.v.m. competitie vervalsing.

19 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 19.
In alle gevallen, waarin deze artikelen niet voorzien, beslist het bestuur.

Darts Bond Bollenstreek Rijnland © 2018