MEDEDELING VAN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT

Beste leden. Vanaf 16 maart mag een wedstrijd niet meer verzet worden en in de laatste drie speelweken is een invaller niet meer toegestaan. 

Indien dit toch gebeurd volgt er een schorsing i.v.m. competitie vervalsing.

18 – STRAFBEPALINGEN

Artikel 18.
De secretaris van het bestuur bewaart een afschrift van elke uitspraak gedurende tenminste 5 (vijf) jaar.

Darts Bond Bollenstreek Rijnland © 2018