MEDEDELING VAN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT

Beste leden. Vanaf 16 maart mag een wedstrijd niet meer verzet worden en in de laatste drie speelweken is een invaller niet meer toegestaan. 

Indien dit toch gebeurd volgt er een schorsing i.v.m. competitie vervalsing.

1 – COMPETITIES

Artikel 1.
1. In de periode van september t/m juni in het volgende jaar wordt de competitie georganiseerd.

2. Wanneer de bond andere competities organiseert dan de officiële, wordt zulks medegedeeld op het officieel orgaan, te weten de website dbbr.nl.

3. De bond deelt eveneens mee in hoeverre de regels van de niet-officiële competitie afwijken van die van de officiële competitie.

Darts Bond Bollenstreek Rijnland © 2018